VEBON-NOVB publiceert onderzoek beveiligingssector

[ad_1]

Branchevereniging VEBON-NOVB presenteert een kwalitatief onderzoeksrapport over de technische beveiligingsbranche in 2016. Hierin worden ook voorspellingen gedaan voor de resultaten in 2017.

Het onderzoek is verricht onder 150 leden van de branchevereniging en onder leden van zusterorganisatie Nederlandse Veiligheidsbranche. 60 procent van de benaderde bedrijven was bereid medewerking te verlenen, wat volgens onderzoeksbureau Ilisia voldoende is voor een representatief beeld van de gehele branche.
Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de bij VEBON-NOVB aangesloten technische beveiligingsbedrijven in 2016 een totale omzet van 1,19 miljard euro hebben geboekt. De leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche hebben 1,44 miljard euro omgezet. Ter vergelijking: aan brandweer is in 2016 1,06 miljard, aan politie 5,04 miljard en defensie 8,40 miljard euro besteed.

Werkgelegenheid
Tussen 2013 en 2016 steeg de werkgelegenheid in de technische beveiligingsbranche van 7773 naar 8470 personen, waarvan 90 procent mannen en 10 procent vrouwen. Bij de Nederlandse Veiligheidsbranche was het aantal werknemers 29.940 personen, waarvan 23.356 mannen en 6584 vrouwen. De politie had 65.710 mensen in dienst, de brandweer 27.742, marechaussee 6181 en defensie 50.346.
Bij technische beveiligingsbedrijven is slecht 6 procent van de werknemers jonger dan 25 jaar. 28 procent is tusssen de 25 en 35 jaar. Hetzelfde percentage is tussen de 35 en 45 jaar. Een kleine meerderheid van 29 procent is tussen de 45 en 55 jaar en 10 procent is ouder dan 55.
Technische beveiligers zijn niet vaak ziek. Het verzuimpercentage was in 2016 slechts 3,1. Dat is 8 promille onder het landelijke gemiddelde. Bij de brandweer was het ziekteverzuim 5,5 procent, bij de bewakingssector 5,9 procent en bij de politie zelfs 7 procent.

Vooruitzichten
In 2013 voorzag nog slechts de helft van de leden van VEBON-NOVB een omzetstijging. In 2016 was dat toegenomen tot 75 procent. Vrijwel niemand denkt dat de omzet zal dalen dit jaar.
Volgens CBS-cijfers was in 2016 12,8 procent van de Nederlanders in het bezit van een alarminstallatie. 70 procent heeft rookmelders. 76,2 procent heeft buitenverlichting. 66,5 procent heeft extra veiligheidssloten op de buitendeuren. En 19,5 procent heeft rolluiken. In totaal gaven huishoudens in 2015 voor 382 miljoen euro uit aan beveiligingsproducten. Bedrijven investeerden 478 miljoen in beveiligingsproducten. Verder gingen in 2016 32 gemeentelijke cameraprojecten van start, waarmee nu in 178 gemeenten (46 procent) sprake is van cameratoezicht.
Verder is nog onderzocht hoeveel personeelsmutaties er zijn geweest bij technische beveiligingsbedrijven. In 2016 werden 750 mensen aangenomen, waarvan 495 voor een technische functie. 325 daarvan kwamen van een ander technisch beveiligingsbedrijf. 170 mensen waren nieuw in de branche en 35 technici hebben de branche verlaten.

MVO
Veel beveiligingsbedrijven doen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Van de bedrijven met meer dan twintig medewerkers is dat 96,6 procent. Van de kleine bedrijven is het 81,3 procent. Bij kleine bedrijven zijn vooral scheiding van afval en energiebesparing populair. Grote bedrijven doen aan sponsoring van goede doelen en nemen vaker mensen aan met afstand tot de arbeidsmarkt.
Opvallend is dat van de kleine bedrijven 96,9 procent maatregelen tegen cybercrime treft. Bij de grote bedrijven is dat ‘slechts’ 86,2 procent. Bescherming van de privacy gebeurt juist weer vaker bij grotere bedrijven (82,1 procent) dan bij kleinere bedrijven (71 procent).

De complete branchescan is hier te downloaden.

[ad_2]

Source link